Zwangerschap

Wij staan voor een fysiologische benadering van uw zwangerschap. Wij geloven in de kracht van de vrouw, die we graag laten baren in een sfeer van vertrouwen en intimiteit. Elke vrouw, elke zwangerschap en elke bevalling is anders. De cliënt heeft samen met haar partner de regie in handen en mag haar wensen kenbaar maken. Wij vinden een persoonlijke benadering belangrijk en nemen alle tijd voor u en uw partner in de zwangerschap en de bevalling.

Aanmelden

Zodra u weet dat u zwanger bent, kunt u zonder verwijzing door huisarts of gynaecoloog telefonisch contact opnemen met onze praktijk. Dit kan het beste zo vroeg mogelijk, zodat we rond de 10 weken zwangerschapsduur de eerste afspraak kunnen inplannen. De assistente zal tijdens het telefoongesprek het een en ander vragen en informatie en adviezen geven. Ook zal er worden gevraagd om u wil meedoen met Moeders voor Moeders. 
Probeer af en toe ook samen met uw partner te komen, om samen het verloop van de zwangerschap mee te maken. Leuke en belangrijke momenten zijn: 1e controle in verband met vragen over de gezondheid van jullie allebei en van de familie, 2e controle want dan wordt het hartje van de baby beluisterd, controle na de eventuele 20-weken-echo en de controle wanneer jullie de belinstructies uitgelegd krijgen.

Intake

Deze afspraak is rond de 10-11 weken zwangerschap. Tijdens de intake stellen wij u een aantal vragen over de menstruele cyclus, eigen gezondheid, gezondheid van de partner en familie en eventuele eerdere zwangerschappen. Er wordt 80 minuten voor uitgetrokken. U krijgt alle gelegenheid om uw wensen en verwachtingen ter tafel te brengen. Wij luisteren aandachtig en geven u de tijd. Ook worden u adviezen aangaande leefstijl en voeding aangereikt. Het hartje van de foetus wordt pas later beluisterd, omdat het voor 13 weken soms nog niet te horen is.

Desgewenst komen prenatale screening (combinatietest, NIPT, 20-weken-echo) en prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) aan de orde. De combinatietest en de NIPT zijn screeningen op het Syndroom van Down, syndroom van Patau en syndroom van Edwards. De 20-weken-echo (SEO) is een echo-onderzoek naar lichamelijke afwijkingen bij de baby.

Uw bloeddruk en gewicht worden bepaald bij de assistente.

Verder krijgt u een verwijzing mee om bloed te laten prikken voor onderzoek op bloedgroep, rhesusfactoren D en c, irregulaire antistoffen en bloedgroepantistoffen. Tevens wordt er op enkele infectieziekten getest: Lues, HIV, Hepatitis B. IJzer- en suikergehalte worden ook bepaald. Als er reden toe is, laten we meer onderzoeken.

Sinds 2009 bent u verplicht om zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en vragen we u uw verzekeringpas mee te nemen.

Vervolgcontroles en onderzoeken

Naarmate de zwangerschap vordert neemt de frequentie van de controles toe. Vervolgcontroles duren 20-40 minuten.

Bij elke controle wordt de bloeddruk gemeten en eventueel uw gewicht bepaald bij de assistente. Groei, ligging en hartslag van de baby worden beoordeeld door de verloskundige. Bij 30 weken doen we nogmaals een bloedonderzoek op ijzergehalte.

Als uw rhesusnegatief bent (rhesus c of rhesus D), laten we de rhesus-antistoffen bepalen bij 27 weken en krijgt u zonodig een prik (alleen rhesus D negatieve vrouwen die een rhesus D positief kind krijgen). Urineonderzoek vindt plaats op indicatie.

Als u denkt bij een volgend spreekuur meer tijd nodig te hebben, geef dat dan aan bij onze assistentes, die plannen dan wat extra tijd voor u in. Schrijf uw vragen tevoren op, zodat u ze niet vergeet te stellen.

Echo’s

Tijdens de zwangerschap zijn er verschillende momenten waarop er een echo wordt kan worden gemaakt. Al onze echo’s worden gemaakt in Verloskundig Centrum De Poort in Leiden. Verloskundig Centrum De Poort is zeer gespecialiseerd in kwalitatief hoogwaardig echoscopisch onderzoek. Zij zijn onderdeel van LEO, coöperatie van verloskundigen in Leiden en omgeving. Als u zich aangemeld heeft in onze praktijk, kunt u direct een afspraak maken voor een eerste echo (rond de 10-11 weken zwangerschap). Bij deze echo wordt de termijn bepaald. Verder wordt er gekeken of het hartje klopt en of het één of meerdere vruchtjes zijn. Let op: indien de echo vóór de 10 weken plaatsvindt, gebeurd dit meestal vaginaal.

Het wordt aangeboden om rond de 12 weken zwangerschap de combinatietest (screening op 3 syndromen) en bij 20 weken zwangerschap een SEO (structureel echografisch onderzoek) te maken. Dit is vrijblijvend. U krijgt hierover meer informatie tijdens de 1e controle.
Eventueel wordt er nog een echo gemaakt indien er een medische indicatie is of ontstaat, bijvoorbeeld een groei- of liggingsecho.

logo_dePoort_cmyk

Voorlichtingsavonden

Binnen het basiszorgpad, dat is ontwikkeld voor alle zwangeren in de regio, horen ook 4 voorlichtingsavonden. Vanaf januari 2017 zullen we in onze regio (Teylingen en Lisse) starten met het aanbieden van deze voorlichtingsavonden voor alle zwangeren. Dit in samenwerking met het Geboortehuis Leiden, Centrum Jeugd en Gezin en de verloskundigenpraktijken uit Voorhout en Lisse. Het is belangrijk om naar deze avonden te gaan, zodat je geen informatie en voorlichting mist en je weet wat je te wachten staat bij de bevalling en het aanstaande ouderschap. De avonden richten zich, naast de moeder, ook erg op aanstaande vaders en hun rol in het geheel en zijn dan ook zeer geschikt om samen naar toe te komen!

 • Ouderschap en hechting met je baby (rond 24 weken zwangerschap)
 • Pijnbeleving en sfeerproeven in het ziekenhuis (rond 28 weken zwangerschap)
 • De bevalling (rond 32 weken zwangerschap)
 • De voorlichtingsavond over Voeding en kraambed is nog in ontwikkeling.
  Informatieavonden over borstvoeding zijn er genoeg in de regio en folders worden in de zwangerschap uitgedeeld. De multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding en informatie over borstvoeding: www.richtlijnborstvoeding.nl.

De voorlichtingsavonden zijn voor alle zwangeren die in onze praktijk onder controle zijn en de zwangeren die in het ziekenhuis onder controle zijn waarbij de verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Santé het kraambed begeleiden.

 • Ouderschap en hechting met je baby.
  Deze voorlichting wordt gegeven door het CJG. Aanmelden kan via de website van het CJG. Dit kan op verschillende locaties in de regio.
  Data CJG Sassenheim 2017: 1/8, 5/9, 3/10, 7/11, 28/11.
  Tijd 19.30 – 21.30 uur.
 • Pijnbeleving en sfeerproeven in het ziekenhuis.
  Op deze voorlichtingsavond wordt uitgelegd wat de oorzaak en functie van pijn bij de bevalling is en op welke manieren je daar mee om kunt gaan en welke vormen van pijnbestrijding er zijn. Daarna wordt er een korte rondleiding gegeven in het GeboorteHuis Leiden. Hier kun je je aanmelden.
 • De bevalling.
  Deze voorlichting wordt gegeven door de verloskundigen van praktijken Sassenheim, Voorhout en Lisse, locatie CJG Sassenheim, 19.30 – 21.30 uur. Aanmelden via de mail: verloskundigensassenheim@gmail.com of via deze link: Aanmeldformulier voorlichtingsavond Bevallen.
  Data 2017: 7 december. Data 2018: 4 januari, 1 februari, 8 maart, 12 april, 17 mei, 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november en 12 december.

Rondleidingen Ziekenhuizen

In het Geboortehuis Leiden worden momenteel geen losse rondleidingen gegeven. Wel kunt u een rondleiding volgen samen met de voorlichtingsbijeenkomst ‘Pijnbeleving en Sfeerproeven in het GHL’ (zie hierboven). In onderstaand filmpje kunt u de verloskamers bekijken:

Als u een naar de informatieavond + rondleiding in het Moeder-Kind-Centrum in Alrijne Leiderdorp, klik dan hier voor inschrijving. De informatieavond + rondleiding wordt één à twee keer per maand georganiseerd.