Miskraam

Een miskraam is het verlies van een niet-levensvatbaar vruchtje. Vroege miskramen komen voor bij ongeveer één op de tien zwangerschappen. Een symptoom van een (dreigende) miskraam is vaginaal bloedverlies. Als er sprake is van bloedverlies, dan zal er in de helft van de situaties een miskraam plaatsvinden. De andere helft heeft een andere oorzaak.
We begeleiden u zo nodig indien u een miskraam heeft. U kunt ons bellen op het spoednummer 06-29433303 voor vragen. Ook indien u hevig/ruimer bloedverlies heeft, sterretjes ziet, flauwvalt en/of koorts heeft (>38oC), kunt u bellen aangezien er dan zorgverlening nodig is. Indien een miskraam compleet is, zullen de klachten van bloedverlies en buikpijn minder worden en weggaan. Indien dat niet het geval is, is er vaak sprake van een restant in de baarmoeder. Ook geven wij u weer tips en adviezen wat betreft een volgende zwangerschap.