Kraamtijd

De 1e week na de bevalling noemen we de kraamtijd. In deze periode herstelt u van de bevalling en leert u hoe om te gaan met uw pasgeboren baby en te verzorgen. 
Ook indien u de zwangerschap en bevalling onder begeleiding van de gynaecoloog heeft gelopen, kunt u zich (tijdens de zwangerschap) aanmelden voor de kraambedcontroles, welke dan gedaan worden door ons.

Kraamzorg

De kraamverzorgster staat u bij in de kraamtijd. Naast haar werk geeft ze adviezen en helpt waar mogelijk met het oplossen van eventuele problemen. Kraamverzorgsters weten veel over borst- en flesvoeding en hebben handige tips. Ook zorgen ze voor de andere kinderen, nemen licht huishoudelijke taken voor hun rekening, doen (samen) de aanmelding bij het CJG.

Kraambedcontroles

Gedurende de kraamperiode bezoeken wij u enkele keren gedurende de eerste 10 dagen na de bevalling. Wij controleren u en uw baby. Wij bespreken samen met de kraamverzorgster de bijzonderheden en signaleren eventuele (voedings)problemen. U kunt al uw vragen aan de verloskundige stellen. De verloskundige verricht tussen de 4e en de 7e dag een hielprik (zie www.rivm.nl/hielprik). De gehoortest zal binnen 2 weken na geboorte bij u thuis plaatsvinden door een screener van de GGD. Als alles gaat zoals het behoort te gaan, sluiten we omstreeks de 9e/10e dag het kraambed af en neemt het CJG het over. De wijkverpleegkundige van het CJG zal rond de 10e-14e dag op huisbezoek komen. Soms wordt er een lactatiekundige ingezet bij voedingsproblemen.

De multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding en informatie over borstvoeding: www.richtlijnborstvoeding.nl

Nacontrole

Rond 6 weken na de bevalling mag u bij ons op nacontrole komen. We vinden het fijn om samen met u terug te kijken op zwangerschap, bevalling en kraambed.

Eventuele spullen die u over heeft uit de kraamtijd kunt u bij ons, bij het kraamcentrum of bij Stichting Baby Hope inleveren. Deze spullen gaan dan naar landen waar dit materiaal niet voldoende aanwezig is of geven we aan cliënten die dat niet kunnen veroorloven.

Anticonceptie

U kunt bij ons informatie krijgen over anticonceptie. De verloskundige is bevoegd om de orale anticonceptiepil, een implantatiestaafje, de prikpil, de anticonceptiepleister, een vaginale ring of een spiraaltje voor te schrijven. Dit kan bij ons op de praktijk (planning is 2016) of bij Verloskundig Centrum de Poort (vanaf 1-2-2016).
Plaatsing van het spiraaltje of implantatiestaafje wordt gedaan (op afspraak) bij Verloskundig Centrum de Poort of bij uw huisarts. Het koperspiraal kunt u bij Verloskundig Centrum de Poort aanschaffen, de overige anticonceptie zijn op te halen bij de apotheek. Bij voorkeur wordt het spiraal 6-12 weken na de bevalling, gedurende de borstvoedingsperiode of als uw ongesteld bent (ook mogelijk >12 weken na de bevalling). Na 6 weken zal er een controle plaatsvinden of het spiraal goed zit. Voor het plaatsen is een SOA test gewenst: dit kan thuis.
De kosten van anticonceptie moet u vaak zelf betalen en/of gaan vaak van uw eigen risico af. Het spiraal laten verwijderen kan ook bij Verloskundig Centrum de Poort. U kunt bij kinderwens dan ook gebruik maken van het kinderwensspreekuur.

Kosten:
– Anticonceptieconsult: 30 euro.
– Plaatsing spiraal: 57,78 euro.
– Koperspiraal: 69 euro.
– Spiraal verwijderen: 49 euro.
– Kinderwensspreekuur: 112 euro (wordt vergoed aan Z&Z verzekerden).